Tvillingar

Tvillingar

Enkelt uttryckt kan man säga att det blir tvillingar om det föds två barn efter samma graviditet. Det finns dock olika sorters tvillingar, något jag beskriver närmre nedan. Min erfarenhet är att det är vanligt att folk som möter tvillingar ser dem och behandlar dem som en enhet. Var tydlig med att det är två enskilda individer med separata känslor, intressen och idéer.  Här kan man ibland behöva tänka på och rannsaka sitt eget agerande, det kanske inte är nödvändigt att alltid klä barnen i matchande outfits… Om jag ska vara ärlig har jag hittills inte hittat en enda situation där likadana kläder skulle ha underlättat något. Det är också bra att prata om dina barn som enskilda individer, inte bara som ”tvillingarna”.


Enäggstvillingar

När enäggstvillingar blir till  har ett ägg som sedan har delat på sig blivit befruktat. Enäggstvillingar är genetiskt lika. Därför är de av samma biologiska kön och kan vara mycket lika varandra i utseendet. Vid ivf-behandling är det lite vanligare att det blir enäggstvillingar, varför det är så är det ingen som vet.

Tvåäggstvillingar

Det är dubbet så vanligt med tvåäggstvillingar som enäggstvillingar. När två ägg blir befruktade blir det tvåäggstvillingar. Dessa barn är inte mer lika varandra än vad andra syskon är. De kan alltså vara av samma eller olika biologiska kön. Åldern på dig som är gravid kan påverka när det gäller tvåäggstvillingar. Ju äldre du är desto större blir sannolikheten att få tvåäggstvillingar. Sannolikheten att få tvåäggstvillingar kan vara ärftlig. Om du som är gravid har släktingar som fött tvillingar ökar sannolikheten något.

Tio intressanta saker du inte visste om tvillngar

Att föda tvillingar

Jag vill inte påstå att jag har någon erfarenhet av att föda överhuvudtaget, men jag har läst en del i ämnet och varit med när mina barn kom till världen. Det är en otroligt häftig upplevelse! När vi var på vårt sista ultraljud fick vi veta att båda våra barn fortfarande låg på tvären. Det var så trångt i magen att de inte kunde vända sig. Det bokades då in ett planerat kejsarsnitt. Detta är ganska vanligt och ungefär hälften av alla flerbarnsfödslar sker med kejsarsnitt.

Man räknar också med att hälften av alla tvillingar föds före graviditetsvecka 36, det är alltså vanligt att förlossningen  startar tidigare än väntat.  Många föds till och med  tidigare än så, så det gäller att förbereda sig i tid. Du kan läsa mer om förberedelser under sidan ”Checklista – Inköpslista

Ungefär en förlossning av åttio är en tvillingförlossning. Det betyder att ett barn av fyrtio är en tvilling. De flesta är tvåäggstvillingar.

Om du vill ha mer information om vad som kommer hända under själva förlossningen så har jag hittat en video som går genom processen.


Att få tvillingar igen

Sannolikheten för att få tvillingar är ca 1,5-2%. Detta ändras dock om du redan fått tvillingar, då är sannolikheten upp mot 10 %.  Denna siffra är dock omstridd och på  tvillingklubben menar man att det inte finns tillräckligt med statistik för att säkert svara på frågan. Dock poängteras att  om man fått tvillingar tidigare är det sannolikt så att man har anlag för att få det igen. 

Föräldrahacks